Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im Jana Pawła II w Lublinie

Nasza placówka może się poszczycić ponad sześćdziesięciopięcioletnią tradycją edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. W naszych murach, znajdą pomoc dzieci od pierwszych miesięcy życia aż do młodzieży uczęszczającej do technikum.

Oferujemy:
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
• zajęcia w oddziale przedszkolnym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
• kształcenie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej
• kształcenie młodzieży w technikum (zawód: technik turystyki na obszarach wiejskich)

Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą. Nauczyciele biorą udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Posługują się Systemem Językowo-Migowym (SJM), Polskim Językiem Migowym (PJM), stale też dbają o poprawny rozwój mowy naszych uczniów.

Ośrodek mieści się w dwóch budynkach:
• przy ul. Hanki Ordonówny 4 funkcjonuje: wczesne wspomaganie, przedszkole, szkoła podstawowa, technikum, administracja, biblioteka, pracownie przedmiotowe,
• przy ul. Pogodnej 54 znajduje się internat, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażony w windę, kuchnię, stołówkę, pracownię komputerową, salę kulinarną, siłownię, bibliotekę, sale do rewalidacji.

W skład Ośrodka wchodzą:
• Oddział Przedszkolny
• Szkoła Podstawowa Nr 55
• Technikum Nr 1
• Internat
• Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu

Nasze atuty:
• bezpieczeństwo uczniów – system monitoringu wewnętrznego
• profesjonalna kadra
• przyjazny atmosfera w szkole i internacie
• mało liczne, 6-8 osobowe klasy
• szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – promocja talentów
• współpraca ze środowiskiem lokalnym
• współpraca międzynarodowa
• udział w programach edukacyjnych: „Szkoła Promująca Zdrowie“, „Żyj smacznie i zdrowo“, „Trzymaj formę
• bogato wyposażona biblioteka
• dodatkowo kształcimy umiejętność posługiwania się językiem migowym

Zapewniamy:
• zajęcia rewalidacyjne
• gimnastykę korekcyjną
• pomoc psychologa, pedagoga, logopedy
• jednozmianowy system nauki
• pracownie przedmiotowe i zawodowe
• bezpłatną opiekę stomatologiczną
• rozwój uzdolnień w kołach zainteresowań
• możliwość nauki od 6 do 24 roku życia
• rehabilitację po wszczepieniu implantu
• zajęcia logopedyczne i rehabilitację mowy
• bezpłatny dojazd i dowóz do szkoły

U nas rekrutacja trwa przez cały rok.

Serdecznie zapraszamy!